3D modeliranje

Vašo idejo najprej s pomočjo 3D programov pretvorimo v virtualni 3D model, ki ga nato uporabimo za pripravo prezentacije vašega izdelka. Poleg 3d modela imate vedno tudi možnost generiranja kotiranih delavniških 2d načrtov ( tloris, naris, stranski ris).

3D modeliranje  je hiter proces, ki vam omogoča izdelavo velikega števila različnih izvedb vaše ideje v relativno kratkem času. S tem se lahko izognete marsikateri težavi v fazi priprave na proizvodnjo vašega izdelka.

Po želji lahhko vaš 3D model tudi natisnemo na naših 3D tiskalnikih.